O skupinskem coachingu, Z. L.

O skupinskem coachingu, Z. L.

O skupinskem coachingu, Z. L. 150 150 savina

Vsako orodje, aparat, naprava… Ima navodila za uporabo, le življenjska pot je potovanje brez navodil. In zato iščem in sledim ljudem, v katerih vidim luč, potencial za svojo rast, to ste mi dali vi na spletnem skupinskem coachingu. Hvala, Tanja.  Z. L.

Z veseljem odgovorim na vaše vprašanje.