Zaposleni »za vzeti« ali zavzeti zaposleni?

Zaposleni »za vzeti« ali zavzeti zaposleni?

Zaposleni »za vzeti« ali zavzeti zaposleni? 1244 1920 savina

Zavzetost zaposlenih. Večkrat slišana tema, mnogokrat obdelana s strani kadrovikov in raziskovalnih inštitutov. Začne se z dejstvi, razlagami, usmeritvami in nasveti, žal pa se velikokrat zaključi že pri začetkih udejanjanja.

Večina dobrih organizacij je sestavljenih iz oseb, ki naloge delegirajo – se pravi vodij, in zaposlenih, ki upoštevajo njihova navodila in naloge izvajajo v sklopu pričakovanj svojih nadrejenih. No, seveda imajo tudi vodje nad sabo nekoga – direktorje, ki pričakujejo določene (visoke in merljive) rezultate.

PODJETNIKI V PODJETJU

Ko sem pred skoraj tremi leti napisala kolumno, v kateri sem jasno izrazila, da želim imeti podjetnike v podjetju, sem po njenem izidu dobila največ pohval, pa pišem članke že več kot šest let. Pridobila sem kar nekaj kontaktov in tudi prošnje za delo v našem podjetju Skaza so se vrstile iz dneva v dan. Očitno je bila tematika potrebna, zaželena in še kako resnična, saj sta se dve od prošenj obrestovali, kajti danes na mestu izvršnih direktorjev sedita dve prekrasni osebi, Robert in Bart, ki sta se tisti čas odzvala na moj prispevek.

Med pogovori z vsemi ljudmi, ki so se oglasili pri meni po objavi kolumne, sem ugotovila, da je glavna težava določenih podjetjih ta, da vodje na svojih delovnih mestih nimajo prostih rok, kaj šele ostali zaposleni. Delajo naloge, ki so jim dodeljene, skrbijo za svojo hišico in ekipi dajejo navodila, kaj se od njih pričakuje.

»O my God, tako je tudi pri nas«, sem takrat pomislila. In res, kako sem lahko pričakovala uspešnost in zavzetost zaposlenih, če jim nismo dovolili razmišljati izven okvirjev in jim omogočiti, da se sami odločijo, s katerimi strankami želijo oz. ne želijo ustvarjati.

In to, dragi moji, je zelo, zelo pomembno, tako za osebni in poslovni razvoj zaposlenih kot tudi za ugled podjetja. Na tem mestu se vodje prevečkrat ustavimo, kajti še vedno damo na prvo mesto prihodke in dobiček, kar je iz našega vidika logično in pričakovano. Ampak …

Kaj pa sem spoznala v vseh letih vodenja in dela z našimi kupci? Da so za sodelovanje ključnega pomena skupne vrednote, v danih trenutkih celo pred dobičkom. Zato sem prav ponosna na naju z Igorjem, ker smo v lanskem letu skupaj z vodstveno ekipo naredili korenite spremembe in se po vseh teh letih tudi poslovili od nekaterih kupcev. Končno smo znali reči NE, kar je za nas Slovence žal še vedno nedovoljena beseda.

KAKO DO WIN-WIN SITUACIJE ZA VODJE IN NJIHOVE SODELAVCE?

Kako se lahko pričakuje od zaposlenih, da bodo delali izven svojih okvirjev, da bodo produktivni, pripadni podjetju in povrhu vsega še srečni in zadovoljni tudi v njihovem zasebnem življenju? Pa to je nemogoče.

Novodobni managerji, ki dajejo ekipam jasna navodila, kaj se od njih pričakuje ter jim dajejo proste roke za strateško razmišljanje in sprejemanje odločitev ter odgovornosti, naredijo WIN-WIN situacijo, kar je v prvi vrsti prednost prav za njih. Na ta način si ustvarijo krog zavzetih zaposlenih, ki z veseljem prihajajo na delo, kjer lahko razprejo svoja krila in poletijo.

Vodja je vzgled in navdih zaposlenim in ta stavek me spremlja že odkar sem ugotovila, da se vse začne na vrhu. Mi, dragi vodje, smo tisti, ki s svojimi dejanji sporočamo zaposlenim, kaj je za nas podjetnost. Mi smo njihovo ogledalo. Če se spomnim sebe pred nekaj leti, kako sem razmišljala o tem kdo je uspešen, je moje mnenje danes popolnoma drugačno. Kakšen zgled sem dajala sodelavcem, ko so me videli utrujeno, vedno zasedeno in venomer na sestankih? Kaj sem jim sporočala? Zagotovo ne tega, da je kvaliteta dela pred kvantiteto, ampak na žalost to, da si vreden biti uspešen vodja samo tako, da delaš cele dneve.

Verjetno se vas na tem delu najde kar nekaj. Ampak, dragi moji, kakšno sporočilo predajamo naprej? »Bodi zavzet in delaj več kot osem ur?« Groza. No, evo, pa smo spet pri vodjih. Kakršen vodja, takšen sodelavec in zaposleni.

PREDNOSTI GALLUPOVE RAZISKAVE

Če se na tem mestu dotaknem Gallupove raziskave, ki je pokazala, da imamo v organizacijah več kot 75% nezavzetih zaposlenih, lahko samo potrdim moje prejšnje besede. Prosim, managerji ne moremo pričakovati od naših ekip, da bodo na svojem delovnem mestu blesteli in bili samostojni, če samo sledijo našim navodilom, povrhu vsega pa želimo, da so srečni še doma.

Od prvega dneva mojega delovanja v podjetju Skaza mi največ pomeni, da so zaposleni pri nas srečni. Iskreno lahko rečem, da sem po duši še vedno kadrovica. Pri nas vsako leto izvajamo ankete, ki merijo zavzetost zaposlenih, saj se mi zdi, da edino tako lahko ugotovimo, kje smo dobri in kaj lahko izboljšamo. Brez tega bi lahko le predvidevali in na pamet ocenjevali stanje zadovoljstva naših sodelavcev. 

Spomnim se, da smo v našem podjetju prvo Gallupovo raziskavo naredili leta 2016. Že takrat smo  imeli večji odstotek zavzetih sodelavcev od drugih slovenskih organizacij, kar pomeni, da nekaj že delamo prav. In ker si želimo imeti srečne, srčne in zadovoljne zaposlene, ki živijo lepo življenje, smo v lanskem letu uvedli šest urni delovnik in po pol leta rezultati dokazujejo, da to zaposleni spoštujejo, njihovi odnosi in komunikacija med sodelavci ter vodji so se izboljšali, hkrati pa imajo več časa za svoje družine. Priznam, da so bili na začetku uvedbe novega delovnika ljudje kar skeptični, če nam bo uspelo. Seveda je to le strah, ker so spremembe izven naših okvirjev in se vedno po tihem bojimo neuspeha. Ko pa se pokaže, da si vsi želimo biti uspešni, ljudje kar naenkrat vidijo, da je to res nekaj dobrega za njih. Svoj čas si lahko fleksibilno razporejajo in organizirajo po svojih željah. Osredotočijo se na iskanje rešitev za nas in za stranke in nimajo fokusa za pogovor o problemih, saj so v svojem delovniku maksimalno produktivni.

Z dvigom organizacijske kulture in z aktivnim delom na zavzetosti (tako, kot delajo vrhunske organizacije), osvobodimo ljudi s tem, da jim pokažemo naše spoštovanje in, da so oni tisti, ki si prilagodijo svoj način dela, da so lahko še bolj fleksibilni in učinkoviti.

Že kot majhna deklica sem verjela v podjetništvo, v svobodo dela in ta duh želim širiti naprej. Zato sem se odločila za spremembo in predala vodenje podjetja, ker želim pomagati vam, dragi podjetniki, vodje, managerji, da dvignete zavzetost zaposlenih in izboljšate organizacijsko klimo ter tako pridete do vrhunskih rezultatov.

Uspešne organizacije gradijo odlične in zavzete ekipe. Od nas samih pa je odvisno ali bodo sodelavci in zaposleni naša najboljša ali pa najslabša reklama.

Dragi moji, se beremo v naslednji kolumni, kjer bom odprla temo o ustrezni razporeditvi delovnih mest. Večkrat namreč zaposleni tavajo in šele po nekaj letih ugotovijo, da jim je na kožo pisano drugo delovno mesto, kjer bi lahko zablesteli v vsej svoji odličnost.

Vaša Tanja

Z veseljem odgovorim na vaše vprašanje.